+45 9678 0056


Naturligt samlingspunkt for sundhed og samvær

Botilbuddet Jammerbugten er godkendt efter servicelovens §107 og modtager voksne over 18 år, som har behov for socialpædagogisk behandling.

Formålet med et ophold på Jammerbugten er at få udredt beboerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform. Samtidig klarlægges beboerens arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Vores mål er at stabilisere beboerne fysisk, psykisk og socialt og få afklaret realistiske muligheder for fremtiden.

Omsorg, sundhed og sociale kompetencer

På Jammerbugten arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte beboer, og vi har fokus på at styrke beboernes personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vores fokus på beboernes ressourcer giver dem en oplevelse af, at de kan mestre hverdagen i en tryg struktur og faste rammer.

Vi har en fast struktur, der bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Derfor er strukturen den samme i alle ugens hverdage med faste tider for vækning, morgenmad, fællesmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

På Jammerbugten måler vi jævnligt, sammen med den enkelte beboer, på effekten af behandlingsarbejdet og den pædagogiske indsats.

Botilbuddet Jammerbugten

Naturligt samlingspunkt for sundhed og samvær

Botilbuddet Jammerbugten er godkendt efter servicelovens §107 og modtager voksne over 18 år, som har behov for socialpædagogisk behandling.

Formålet med et ophold på Jammerbugten er at få udredt beboerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform. Samtidig klarlægges beboerens arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Vores mål er at stabilisere beboerne fysisk, psykisk og socialt og få afklaret realistiske muligheder for fremtiden.

Omsorg, sundhed og sociale kompetencer

På Jammerbugten arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte beboer, og vi har fokus på at styrke beboernes personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vores fokus på beboernes ressourcer giver dem en oplevelse af, at de kan mestre hverdagen i en tryg struktur og faste rammer.

Vi har en fast struktur, der bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Derfor er strukturen den samme i alle ugens hverdage med faste tider for vækning, morgenmad, fællesmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

På Jammerbugten måler vi jævnligt, sammen med den enkelte beboer, på effekten af behandlingsarbejdet og den pædagogiske indsats.

KONTAKT

Afdelingsleder Dorte Porsmose

41 77 66 88
dp@ekkofonden.dk

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept