+45 9678 0056


Naturligt samlingspunkt for sundhed og samvær

Botilbuddet Jammerbugten er godkendt efter servicelovens §107 og modtager voksne over 18 år, som har behov for socialpædagogisk behandling.

Formålet med et ophold på Jammerbugten er at få udredt borgerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform. Samtidig klarlægges borgerens arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Vores mål er at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt og få afklaret realistiske muligheder for fremtiden.

Omsorg, sundhed og sociale kompetencer

På Jammerbugten arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vores fokus på bogerens ressourcer giver dem en oplevelse af, at de kan mestre hverdagen i en tryg struktur og faste rammer.

Vi har en fast struktur, der bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Derfor er strukturen den samme i alle ugens hverdage med faste tider for vækning, morgenmad, fællesmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

På Jammerbugten måler vi jævnligt, sammen med den enkelte boger, på effekten af behandlingsarbejdet og den pædagogiske indsats.

Botilbuddet Jammerbugten

Naturligt samlingspunkt for sundhed og samvær

Botilbuddet Jammerbugten er godkendt efter servicelovens §107 og modtager voksne over 18 år, som har behov for socialpædagogisk behandling.

Formålet med et ophold på Jammerbugten er at få udredt borgerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform. Samtidig klarlægges borgerens arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Vores mål er at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt og få afklaret realistiske muligheder for fremtiden.

Omsorg, sundhed og sociale kompetencer

På Jammerbugten arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vores fokus på bogerens ressourcer giver dem en oplevelse af, at de kan mestre hverdagen i en tryg struktur og faste rammer.

Vi har en fast struktur, der bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Derfor er strukturen den samme i alle ugens hverdage med faste tider for vækning, morgenmad, fællesmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

På Jammerbugten måler vi jævnligt, sammen med den enkelte boger, på effekten af behandlingsarbejdet og den pædagogiske indsats.

KONTAKT

Afdelingsleder Martin Eriksen

41 77 65 55
me@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke